หน้าแรก

50yearsDoae
banner-corn-01
mize1

ข่าวกิจกรรม

ติดประกาศเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63

ติดประกาศเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63

0 comments

ประชาคมพืชเศษฐกิจ ปี 2562/63

ประชาคมพืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63

0 comments

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน DM

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางม…
Read more

0 comments

เร่งรับขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต.บ้านบุ่ง

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นา…
Read more

0 comments

สำรวจ/ติดตาม/เฝ้าระวัง หนอนกระทุ้ข้าวโพดลายจุด

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นา…
Read more

0 comments

จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2562 ตำบล สายคำโห้

จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2562 ตำบล สายคำโห้

0 comments

นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นาง…
Read more

0 comments

ร่วมติดตามโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. นางม…
Read more

0 comments

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต.บ้านบุ่ง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นาง…
Read more

0 comments

โรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 2 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นาง…
Read more

0 comments