หน้าแรก

ตรวจสอบข้อมูลไร่ละ 500 หรือตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ..

https://chongkho.inbaac.com/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
https://chem.doae.go.th
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
50yearsDoae
banner-corn-01
mize1
51849495_2185604901502542_2123169473065123840_n-768×432

ข่าวกิจกรรม

จัดกระบวนการยุวเกษตรกร

จัดกระบวนการยุวเกษตรกร

0 comments

เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย

เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย

0 comments

พัฒนาศักยภาพ ศูนย์ ศจช ต.ป่ามะคาบ

พัฒนาศักยภาพ ศูนย์ ศจช ต.ป่ามะคาบ

0 comments

ลงพื้นที่ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ลงพื้นที่ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรฤดูแล้ง

0 comments

ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ต.ปากทาง

ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ต.ปากทาง

0 comments

เกษตรเมืองพิจิตร ลงพื้นที่เตรียมจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางมะยม เนียมสุ…
Read more

0 comments

ลงตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติ (อุทกภัย)ปี 62 ตำบลบ้านบุ่ง

ลงตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติ (อุทกภัย)ปี 62 ตำบลบ้านบุ่ง

0 comments

ติดตามสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีนำ้ตาล ต.ท่าฬ่อ

ติดตามสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีนำ้ตาล ต.ท่าฬ่อ

0 comments

ประชุมคณะอนุกรรมฯ ผู้ประสบภัยพิบัติ “ตำบลบ้านบุ่ง”

ประชุมคณะอนุกรรมฯ ผู้ประสบภัยพิบัติ “ตำบลบ้านบุ่ง”

0 comments

อบรมและทดสอบมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร

อบรมและทดสอบมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร

0 comments