หน้าแรก

ตรวจสอบข้อมูลไร่ละ 500 หรือตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ..

https://chongkho.inbaac.com/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
https://chem.doae.go.th
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
50yearsDoae
banner-corn-01
mize1
51849495_2185604901502542_2123169473065123840_n-768×432

ข่าวกิจกรรม

ลงตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติ (อุทกภัย)ปี 62 ตำบลบ้านบุ่ง

ลงตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติ (อุทกภัย)ปี 62 ตำบลบ้านบุ่ง

0 comments

ติดตามสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีนำ้ตาล ต.ท่าฬ่อ

ติดตามสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีนำ้ตาล ต.ท่าฬ่อ

0 comments

ประชุมคณะอนุกรรมฯ ผู้ประสบภัยพิบัติ “ตำบลบ้านบุ่ง”

ประชุมคณะอนุกรรมฯ ผู้ประสบภัยพิบัติ “ตำบลบ้านบุ่ง”

0 comments

อบรมและทดสอบมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร

อบรมและทดสอบมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร

0 comments

ติดตามสถานการณ์อุทกภัย “โพดุล”

ติดตามสถานการณ์อุทกภัย “โพดุล”

0 comments

ติดประกาศเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63

ติดประกาศเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63

0 comments

ประชาคมพืชเศษฐกิจ ปี 2562/63

ประชาคมพืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63

0 comments

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน DM

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางม…
Read more

0 comments

เร่งรับขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต.บ้านบุ่ง

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นา…
Read more

0 comments

สำรวจ/ติดตาม/เฝ้าระวัง หนอนกระทุ้ข้าวโพดลายจุด

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นา…
Read more

0 comments