หน้าแรก


ข่าวกิจกรรม

เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรปลูกส้มบางมด ต.บ้านบุ่ง

เกษตรกรสวนส้มเขียวหวาน “พันธุ์บางมด”

0 comments

ติดประกาศและตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี 2563/64 ต.ป่ามะคาบ

ติดประกาศและตรวจสอบข้อมูล

0 comments

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายระดับอำเภอ(Operation Team)

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อน(Operation Team)

0 comments

จัดกระบวนการยุวเกษตรกร

จัดกระบวนการยุวเกษตรกร

0 comments

เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย

เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย

0 comments

พัฒนาศักยภาพ ศูนย์ ศจช ต.ป่ามะคาบ

พัฒนาศักยภาพ ศูนย์ ศจช ต.ป่ามะคาบ

0 comments

ลงพื้นที่ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ลงพื้นที่ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรฤดูแล้ง

0 comments

ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ต.ปากทาง

ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ต.ปากทาง

0 comments

เกษตรเมืองพิจิตร ลงพื้นที่เตรียมจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางมะยม เนียมสุ…
Read more

0 comments

ลงตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติ (อุทกภัย)ปี 62 ตำบลบ้านบุ่ง

ลงตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติ (อุทกภัย)ปี 62 ตำบลบ้านบุ่ง

0 comments