หน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป รู้จักเรา ภารกิจ/หน้าที วิสัยทัศน์/พันธกิจ   ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ - สอบถาม
 
ค้นหา

แผนที่ ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร


วิสัยทัศน์
มุ่งมั่น ส่งเสริม พัฒนาการเกษตรและองค์กร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน
ภาพข่าวกิจกรรม

เดินหน้าขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน " บ้านหนองไผ่
วันที่ 19 เม.ย.2561 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นางสาว ภิญญาพัชญ์ สุขโขมุด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการร่วมกับทีมขับเคลือนประเทศไทยนิยม ยั่งยืน ในหัวข้อ เรื่อง วิธีไทยวิธีพอเพียง ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 หมู่ที่ บ้านหนองไผ่ ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ณ ศาลาวัดหนองไผ่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 173 ราย มีกิจกรรม สอนทำถังขยะภายใรครัวเรือน โดย ครู กศน. ตำบลบ้านบุ่ง

((อ่านเพิ่มเติม))

" โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตข้าว หอมมะลิ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 "
วันที่ 20 เม.ย.60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร รับปัจจัยการผลิตเพื่อเตรียมสำหรับขับเครื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2
((อ่านเพิ่มเติม))
..เริ่มขายแล้วจ้าาา...
มันเทศบ้านเนินสมอ ตำบลป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพ/ข่าว วันที่ 12 ม.ค.59
((อ่านเพิ่มเติม))..
.................โครงการเกษตรแปลงใหญ่...........
เมือวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร นางนนทยา ไตรยุธรงค์ จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 6 ณ โรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ 3 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
....(((อ่านเพิ่มเติม)))....
เกษตรอำเภอเมืองพิจิตรร่วมงานเปิดป้ายแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลท่าฬ่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.ดรงสุรชัย มณีปรกรณ์ นายอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำตำบล เกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำตบลท่าฬ่อ เปิดป้ายแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ 2 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
...(((อ่านเพิ่มเติม)))....
..........อ่านภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด..........
A value is required.


ข่าวสารการระบาดศัตรูพืช......

 
 
 

 

นางมะยม เนียมสุวรรณ์
เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมนูหลัก
ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
ประวัติตำบล
ทำเนียบเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
แนะนำบุคลากร
ข้อมูลการปกครอง
ข้อมูลพื้นที่การถือครอง
การจัดการความรู้ (KM)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
MRCF
วิสากิจชุมชน
ศูนย์ข้าวชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
งานสถาบันเกษตรกร (3 ก)
สายใยรักแห่งครอบครัว
ข้อมูลแปลงใหญ่ หมู่ 8 บ้านอู่ตะเภา
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ระบบรายงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงาน สำนักงานรายปี

แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รายปี
แผนสำนักงานรายเดือน ปี 61
แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รายเดือน
แผนธุรการ/การเงิน
ผลธุรการ/การเงิน
รายงานภาวะการผลิตพืช ปี 2561
รายงานการประชุมประจำเดือน(DM)
แผนงาน/โครงการกลุ่มจังหวัด

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร (รต 01)

แผนงานใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ ปี2557

สอบราคา/จัดซื้อ ปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2558
โครงการยกระดับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
สอบราคา/จัดซื้อ วงบ่อซีเมนต์ ปี 2558โครงการยกระดับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ
Link หน่วยงาน
 
 
 
 
 
 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 21 มี.ค. 2559

AmazingCounters.com 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

โทร. 056 - 612144 ,โทรสาร. 056-615841
E-mail : mueang_phichit@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางสาวยุพิน คงเกษม เจ้าพนักงานธุรการ