หน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป รู้จักเรา ภารกิจ/หน้าที วิสัยทัศน์/พันธกิจ   ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ - สอบถาม
 
ค้นหา
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่น ส่งเสริม พัฒนาการเกษตรและองค์กร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน
ภาพข่าวกิจกรรม
" โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตข้าว หอมมะลิ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 "
วันที่ 20 เม.ย.60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร รับปัจจัยการผลิตเพื่อเตรียมสำหรับขับเครื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2
((อ่านเพิ่มเติม))
..เริ่มขายแล้วจ้าาา...
มันเทศบ้านเนินสมอ ตำบลป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพ/ข่าว วันที่ 12 ม.ค.59
((อ่านเพิ่มเติม))..
.................โครงการเกษตรแปลงใหญ่...........
เมือวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร นางนนทยา ไตรยุธรงค์ จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 6 ณ โรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ 3 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
....(((อ่านเพิ่มเติม)))....
เกษตรอำเภอเมืองพิจิตรร่วมงานเปิดป้ายแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลท่าฬ่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.ดรงสุรชัย มณีปรกรณ์ นายอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำตำบล เกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำตบลท่าฬ่อ เปิดป้ายแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ 2 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
...(((อ่านเพิ่มเติม)))....
..........อ่านภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด..........
A value is required.
 
 

 

 

 

 

 

 

ว่าง


เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
แผนที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิต
 

จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 21 มี.ค. 2559

AmazingCounters.com 

 
เมนูหลัก
ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
ประวัติตำบล
ทำเนียบเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
แนะนำบุคลากร
ข้อมูลการปกครอง
ข้อมูลพื้นที่การถือครอง
การจัดการความรู้ (KM)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
MRCF
วิสากิจชุมชน
ศูนย์ข้าวชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
งานสถาบันเกษตรกร (3 ก)
สายใยรักแห่งครอบครัว
ข้อมูลแปลงใหญ่ หมู่ 8 บ้านอู่ตะเภา
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ระบบรายงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงาน สำนักงานรายปี

แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รายปี
แผนสำนักงานรายเดือน ปี 61
แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รายเดือน
แผนธุรการ/การเงิน
ผลธุรการ/การเงิน
รายงานภาวะการผลิตพืช ปี 2561
รายงานการประชุมประจำเดือน(DM)
แผนงาน/โครงการกลุ่มจังหวัด

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร (รต 01)

แผนงานใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ ปี2557

สอบราคา/จัดซื้อ ปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2558
โครงการยกระดับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
สอบราคา/จัดซื้อ วงบ่อซีเมนต์ ปี 2558โครงการยกระดับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ
Link หน่วยงาน
 
 
 
 
 
 

ส่งภาพข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

โทร. 056 - 612144 ,โทรสาร. 056-615841
E-mail : mueang_phichit@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางสาวยุพิน คงเกษม เจ้าพนักงานธุรการ