หน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป รู้จักเรา ภารกิจ/หน้าที วิสัยทัศน์/พันธกิจ   ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ - สอบถาม
 
ค้นหา

แผนที่ ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร


วิสัยทัศน์
มุ่งมั่น ส่งเสริม พัฒนาการเกษตรและองค์กร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน
ภาพข่าวกิจกรรม

เดินหน้าขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน " บ้านหนองไผ่
วันที่ 19 เม.ย.2561 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นางสาว ภิญญาพัชญ์ สุขโขมุด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการร่วมกับทีมขับเคลือนประเทศไทยนิยม ยั่งยืน ในหัวข้อ เรื่อง วิธีไทยวิธีพอเพียง ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 หมู่ที่ บ้านหนองไผ่ ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ณ ศาลาวัดหนองไผ่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 173 ราย มีกิจกรรม สอนทำถังขยะภายใรครัวเรือน โดย ครู กศน. ตำบลบ้านบุ่ง

((อ่านเพิ่มเติม))

" โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตข้าว หอมมะลิ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 "
วันที่ 20 เม.ย.60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร รับปัจจัยการผลิตเพื่อเตรียมสำหรับขับเครื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2
((อ่านเพิ่มเติม))
..เริ่มขายแล้วจ้าาา...
มันเทศบ้านเนินสมอ ตำบลป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพ/ข่าว วันที่ 12 ม.ค.59
((อ่านเพิ่มเติม))..
.................โครงการเกษตรแปลงใหญ่...........
เมือวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร นางนนทยา ไตรยุธรงค์ จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 6 ณ โรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ 3 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
....(((อ่านเพิ่มเติม)))....
เกษตรอำเภอเมืองพิจิตรร่วมงานเปิดป้ายแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลท่าฬ่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.ดรงสุรชัย มณีปรกรณ์ นายอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำตำบล เกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำตบลท่าฬ่อ เปิดป้ายแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ 2 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
...(((อ่านเพิ่มเติม)))....
..........อ่านภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด..........
A value is required.


ข่าวสารการระบาดศัตรูพืช......

 
 
 

 

นางมะยม เนียมสุวรรณ์
เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 21 มี.ค. 2559

AmazingCounters.com 

 
เมนูหลัก
ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
ประวัติตำบล
ทำเนียบเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
แนะนำบุคลากร
ข้อมูลการปกครอง
ข้อมูลพื้นที่การถือครอง
การจัดการความรู้ (KM)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
MRCF
วิสากิจชุมชน
ศูนย์ข้าวชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
งานสถาบันเกษตรกร (3 ก)
สายใยรักแห่งครอบครัว
ข้อมูลแปลงใหญ่ หมู่ 8 บ้านอู่ตะเภา
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ระบบรายงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงาน สำนักงานรายปี

แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รายปี
แผนสำนักงานรายเดือน ปี 61
แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รายเดือน
แผนธุรการ/การเงิน
ผลธุรการ/การเงิน
รายงานภาวะการผลิตพืช ปี 2561
รายงานการประชุมประจำเดือน(DM)
แผนงาน/โครงการกลุ่มจังหวัด

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร (รต 01)

แผนงานใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ ปี2557

สอบราคา/จัดซื้อ ปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2558
โครงการยกระดับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
สอบราคา/จัดซื้อ วงบ่อซีเมนต์ ปี 2558โครงการยกระดับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ
Link หน่วยงาน
 
 
 
 
 
 

ส่งภาพข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

โทร. 056 - 612144 ,โทรสาร. 056-615841
E-mail : mueang_phichit@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางสาวยุพิน คงเกษม เจ้าพนักงานธุรการ