ข้อมูลพื้นที่ถือครอง จำนวนครัวเรือน พื้นที่ทำกา2556(ปรับปรุง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556 )

ข้อมูลพื้นที่ไม้ผล ไม้ยืนต้น สัตว์เลี้ยง และอื่น ๆ ปี 2556 (ปรับปรุง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556 )

พื้นที่แบ่งสถาพการใช้าน พื้นที่ใช้น้ำ ปี 2556 (ปรับปรุง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556 )

 

.กลับหน้าหลัก.