โครงการส่งเสริมกรเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙

หมู่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตำบลดงป่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ไฟล์powerpoint โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ...คลิกที่นี่..

รายชื่อเกษตรในโครงการแปลงใหญ่.(พันธ์ข้าว)..คลิกที่นี่.

รายชื่อเกษตรในโครงการแปลงใหญ่...คลิกที่นี่..

ปรับปรุง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559