วันที่ 5 มกราคม 2558 นางนนทยา ไตรยุทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ นวก.ผู้รับผิดชอบ ตำบลบ้านบุ่ง พร้อม นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาการหน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จังหวัด เยี่ยม ฟาร์มบ้านชัดเจน ของนายชัชชนะ ปรารถนารักษ์ หมู่ 6 ตำบลบ้านบุ่ง ชึ่งทำนาข้าวอินทรีย์ 50 ไร่ ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แต่ทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรเป็นสารไล่แมลง มาตลอด มากกว่า 5 ปี