.....โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรกรฯ.... การมอบผลผลิตโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 โดยท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสงกรานต์ ภักดีคง , ผอ.สำนักส่งเสริมการเกษตร เขต9 ,เสธฯ นภัค สุวรรณคีรี,นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดและอำเภอ ณ หมู่12 บ้านสระสาลี ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร