..ร่วมงานพิธิมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้......
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอ เมืองพิจิตรพร้อม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบล ร่วมงานพิธีมอบบ้านให้แก่บ้านแก่ผู้ยากไร้ รวม 4 หลัง และเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ได้มอบต้นมะนาวแป้น ให้แก่ผู้ยากไร้ ..
.ที่หมู่ 13 บ้านคลองอุดม ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร