พิธีลงนามทำสัญญายืมเงินระหว่างศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
วันที่ 21 เมษายน 2558 นาย โกสินทร์ศรีเพชรพงศ์ นายอำเภอเมืองพิจิตรร่วมให้เกียรติเป็นพยานในการลงนามทำสัญญายืมเงินระหว่างศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ป่ามะคาบกับกลุ่มองค์กรที่เสนอโครงการ ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่ 12 บ้านสระสาลี ตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร