..อบรมเกษตกรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ....ศดปช..ครั้งที่ 2.

วันที่ 26 มกราคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ดำเนินการอบรมเกษตรกรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านปุ๋ยและ
การใช้ปุ็ยเพื่อลดต้นทุน ในการผลิต(ศดปช.) ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 20 ราย